Lär om konsumenters attityder till hållbarhet

Publicerad 16 januari 2019

Vad tycker konsumenters om hållbarhet? Attitydundersökningar ger oss en bild av vad konsumenter är villiga att förändra och är ett stöd när vi utformar beteendeinsatser.

 • 84 % av svenskarna beskriver sig själva som klimatmedvetna, en ökning jämfört med tidigare.
 • 78 % tror att de själva kan göra något för att stoppa klimatförändringarna. 86 % tycker det är viktigt att sätta in samhällsåtgärder mot klimatförändringen.
 • Generellt är många positiva till åtgärder som man själv kan tänka sig göra. Flest är positiva till att köpa energisnåla hushållsapparater (93 %) medan sex av tio i viss mån är positiva till att äta mindre kött, åka mer kollektivt eller semestra hemma.
 • För att begränsa sin egen klimatpåverkan svarar många att de börjat källsortera mer, minskat sin energianvändning och återanvänder saker. Cirka en av fem svarar att de absolut har ändrat sitt val av semesterresor.
 • Konsumenter är mer positiva till bidrag och sänkta skatter som styrmedel för att begränsa klimatpåverkan, än för extra skatter och avgifter.
 • 8 av 10 säger sig vara villiga att betala mer pengar för varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen.
 • Kvinnor, unga, storstadsbor, studenter och de som inte kör bil är grupper som generellt är mest positiva till insatser för att bromsa klimatförändringarna. Dessa grupper är också mest benägna att ändra sina beteenden.

Källa: Allmänheten om klimatet 2018, Naturvårdsverket 

Animerad illustration av 80 procent jämfört med 15 procent

Ungas attityder till hållbarhet

 • Över 80 % av de unga anser att det är viktigt att leva hållbart. Ungefär 15 procent tycker själva att de agerar hållbart i sina liv.
 • 27 % uppger att de regelbundet äter vegetariskt/veganskt.
 • Av dem som väljer vegetarisk mat är miljön den främsta anledningen.
 • 27 % anger att miljö är viktigt när de köper en produkt, men fler tycker att exempelvis pris (87 %), kvalitet (85 %) och bekvämlighet (54 %) är viktigt.
 • En majoritet av ungdomarna anger att de reser miljövänligt och sopsorterar.
 • Tjejer tycker att det är viktigare än killar med miljö och hållbarhet och anger också att de agerar mer miljövänligt.
 • 65 % av de unga anser att miljö och klimat är en mycket viktig samhällsfråga.

Källa: Ungdomsbarometern 2018