Planera och utvärdera insatser

Publicerad 4 februari 2019

Ett material som ska underlätta planering och utvärdering av insatser för mer hållbara livsstilar.

En insats har mycket större chans att bli effektiv om du planerar den ordentligt från början. Handboken Hållbara livsstilar: hur du lyckas med insats och utvärdering, är framtagen för att guida dig steg för steg i din planering. I handboken får du bland annat konkreta tips och beskrivande exempel på hur du kan tänka kring:

  • Behovsanalys
  • Syfte och mål
  • Målgrupp
  • Val av insats
  • Syfte med utvärderingen
  • Val av utvärderingsmetod

Materialet är framtaget inom projektet Hållbara livsstilar inom Göteborgs stad. Det består av både en guide och ett workshopmaterial som du kan använda när du börjar arbeta med din insats. 

Material för att arbeta med Hållbara livsstilar (Göteborgs stads webbplats)