Se en film om hållbar konsumtion i framtiden

Publicerad 19 mars 2020

Konsumentverket har tagit fram en kort film kring hur en nyhetsrapportering år 2050 skulle kunna se ut. Filmen ska inspirera, snarare än vara faktabaserad. Den bygger på att vi tillsammans har goda möjligheter att minska den klimatpåverkan som beror på vår konsumtion.

Året är 2050 och vi klarade klimatkrisen! Nyheterna rapporterar om att vi har uppnått våra mål kring hållbar konsumtion. 

Filmen är tänkt att användas som start på ett uppstartsmöte kring strategiskt eller praktiskt arbete med hållbar konsumtion i kommunala verksamheter. Andra kan också använda den. 

Kommuner kan till exempel använda den ihop med en färdig presentation om hållbar konsumtion, för att öka kunskapen i organisationen. 

Presentation om hållbar konsumtion

Se filmen