Utveckla smarta samhällstjänster

Publicerad 10 januari 2019

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla nya och smartare samhällstjänster. Genom att använda guiden får ni insikter om invånarnas verkliga behov och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar.

Guiden är ett stöd i arbetet med att ta fram idéer och testa om de fungerar. Guiden gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas.

Metoderna bygger på tjänstedesign för att få insikt i människors verkliga behov och en djupare förståelse för vad som skapar värde.

Du kan välja att använda innovationsguiden och arbeta på egen hand eller delta i något av SKR:s utvecklingsprogram eller utbildningar.

SKR:s innovationsguide